© Tłumaczenie: Katarzyna Dodd Klientka przyszła do mnie po pomoc w sprawie depresji, którą miała przez całe życie i która prowadziła do częstych zwolnień lekarskich z pracy. Ponieważ pełniła w pracy bardzo ważną funkcję, jej pracodawca zdecydował pokryć koszty sesji. Bardzo lubiłam sesje z Rose, ponieważ miała żywą wyobraźnię i wyraźnie opisywała pojawiające się obrazy-metafory. […]