0%

Wypróbuj na sobie

Stosuj na wszystko…

… to motto metody EFT. Poszczególni trenerzy z różnych stron świata donoszą o stosowaniu EFT na praktycznie każdą jedną dolegliwość. Niezależnie, czy jest to problem emocjonalny, czy fizyczny. EFT stosowano od podkrążonych oczu z niewyspania po choroby nowotworowe.

Każdy problem wiąże się z mniej, czy bardziej zaburzoną energią, dlatego metoda wyrównująca ową energię, może być zastosowana na każdy problem.

Mechaniczna procedura, niezależnie od problemu, jest zawsze taka sama. O sukcesie decyduje tzw. sztuka stosowania, czyli uważne podążanie za procesem, wyłapywanie ważnych momentów, znalezienie źródeł problemu, oraz otwartość na to, co się dzieje, ponieważ czasami wychodzą rzeczy nie mające sensu dla logicznego umysłu.

Najważniejsze jednak jest systematyczne stosowanie. Osoby, które codziennie stosują EFT, mają niezmiernie większą szansę na odniesienie sukcesu w porównaniu z osobami, które ćwiczą tylko raz na tydzień. Terapia przebiega wtedy znacznie sprawniej i trwa krócej. Ciało i układ nerwowy muszą zostać na nowo przetrenowane do nowych reakcji i wzorców zachowań, a nie stanie się to bez systematycznych ćwiczeń. Przez ćwiczenia rozumiemy codzienne opukiwanie danego problemu, wg własnego pomysłu lub z gotowych rund.

Video przedstawia podstawową procedurę EFT

Opis metody w pigułce

EFT polega na opukiwaniu wybranych punktów znajdujących się na zakończeniach meridianów (kanałów energetycznych). Punkty, które wykorzystujemy w EFT opisane są na obrazku. Opukujemy je energicznie, ale nie za mocno i używamy do tego zwykle dwóch palców własnej ręki, wskazującego i środkowego.

Cały proces podzielony jest na 3 części:

– Ustawienie
– Sekwencja
– Sekwencja pozytywna

Podstawowa formuła EFT

Podczas opukiwania punktów wypowiadamy zdania dotyczące dręczącego nas problemu. Załóżmy, że naszym problemem jest złość na szefa, bo dołożył mi za dużo obowiązków i chyba sobie nie poradzę, a mam jeszcze do zrobienia tyle innych rzeczy poza pracą! Zaczynamy od Ustawienia, czyli od opukiwania Punktu Karate, wypowiadając standardową formułę, w którą wstawiamy nasz problem:

Mimo, że jestem zła na szefa, bo dał mi za dużo pracy, akceptuję siebie całkowicie i głęboko.

Powtarzamy to zdanie co najmniej 3 razy, cały czas opukując Punkt Karate.

Następnie przechodzimy do Sekwencji, w której kolejność opukiwanych punktów, to:

– Brew
– Bok Oka
– Pod Okiem
– Pod Nosem
– Broda
– Obojczyk
– Pod Pachą
– Głowa

Podczas opukiwania tych punktów wypowiadamy tzw. Przypominacz, czyli frazę, która opisuje nasz problem. W tym przypadku – złość na szefa. Każdy punkt opukujemy ok. 5-8 razy.

Podsumowując przykład, cała runda EFT wygląda tak:

Ustawienie, Punkt Karate:

Mimo, że jestem zła na szefa, bo dał mi za dużo pracy, akceptuję siebie całkowicie i głęboko.
Mimo, że jestem zła na szefa, bo dał mi za dużo pracy, akceptuję siebie całkowicie i głęboko.
Mimo, że jestem zła na szefa, bo dał mi za dużo pracy, akceptuję siebie całkowicie i głęboko.

Sekwencja:

Brew: ta złość na szefa
Bok Oka: ta złość na szefa
Pod Okiem: ta złość na szefa
Pod Nosem: ta złość na szefa
Broda: ta złość na szefa
Obojczyk: ta złość na szefa
Pod Pachą: ta złość na szefa
Głowa: ta złość na szefa

Sekwencję można powtórzyć kilka razy aż do momentu, gdy poczujesz, że intensywność danej emocji obniżyła się, lub zniknęła całkowicie.

Powyższy przykład jest najbardziej podstawową formą wykonywania EFT. Istnieją bardziej zaawansowane techniki, o których mowa w podręcznikach.

Sekwencji pozytywnej stosowanej dodatkowo używamy zdań, które są/mogą być pomocne w uwolnieniu się od problemu. Zobacz w przykładach poniżej.

A teraz do dzieła...

Poniżej znajdują się dwa przykłady rozpisanych rund EFT zaczerpniętych z ebooka Katarzyny Dodd Praktyczne EFT na codzień.

Jeśli jakieś słowa ci nie odpowiadają, możesz je bez wahania pozamieniać.

Jeśli wolisz rundy w formie audio-video, przejdź do sekcji z ćwiczeniami.

Weź głęboki oddech i poczuj w sobie, co wymaga twojej uwagi i ewentualnej pomocy…
Wypowiadając poszczególne zdania, poczuj ich treść i znaczenie w swoim własnym kontekście. Sekwencję możesz powtórzyć kilka razy, zanim przejdziesz do Sekwencji pozytywnej.

Boję się zmian

Ustawienie:
Mimo, że obawiam się zmian, bo nie jestem pewny, jakie one będą, otwieram się na to, że mogę być mile zaskoczony przez życie.
Mimo, że wolę pozostać tym kim jestem, bo przynajmniej tak jest bezpieczniej, akceptuję siebie całkowicie i swoje obawy.
Mimo, że mam przekonanie, że zmiany są niebezpieczne, bo wtedy przestanę istnieć jako ja i stanę się kimś innym, a do tego dopuścić nie mogę, akceptuję siebie całkowicie i głęboko.

Sekwencja:
BREW: Ten lęk
BOK OKA: Boję się, że stanę się kimś innym
POD OKIEM: Zmiany są niebezpieczne
POD NOSEM: Lepiej pozostawić sprawy takimi jakie są
BRODA: Boję się zmiany
OBOJCZYK: Czuję niechęć do oddania tego, co towarzyszyło mi przez tyle lat
POD PACHĄ: Ten lęk przed zmianą
GŁOWA: Bezpieczniej jest uciec od zmian

Sekwencja pozytywna:
BREW: Wybieram spokój gdy myślę o zmianach
BOK OKA: Jestem wdzięczny za to kim jestem, bo służyło mi to przez wiele lat
POD OKIEM: Uwalniam lęk, że to stracę, bo to nieprawda
POD NOSEM: Wszystko co mam i kim jestem przygotowało mnie na nowe i na więcej
BRODA: I zawsze będzie to częścią mnie, tak naprawdę nigdy tego nie stracę
OBOJCZYK: Otwieram się na ulepszenie tego kim jestem teraz
POD PACHĄ: Jest to bezpiecznie i uwalniam wszelką iluzję, że to kim jestem zniknie
GŁOWA: Otwieram się na zmianę, bo dzięki niej to kim teraz jestem zostanie ulepszone i rozszerzone, a nie porzucone

Obudziłam się w podłym nastroju

Ustawienie:
Mimo że obudziłam się z negatywnymi myślami, akceptuję siebie całkowicie i głęboko.
Mimo że dzień się jeszcze nie zaczął, a ja już go spisuję na straty, akceptuję siebie i to co czuję.
Mimo że spodziewam się, że dzisiejszy dzień będzie beznadziejny i że będę się czuła podle, akceptuję siebie i wszystkie swoje uczucia.

Sekwencja:
BREW: Ten zły nastrój
BOK OKA: Te beznadziejne myśli
POD OKIEM: Obawiam się, że cały dzień będzie okropny
POD NOSEM: Nie chce mi się wstać i nic robić
BRODA: Ten przygnębiony nastrój
OBOJCZYK: Spodziewam się, że cały dzień będzie taki
POD PACHĄ: Jest beznadziejnie
GŁOWA: Nie wiem, co z tym zrobić

Sekwencja pozytywna:
BREW: Otwieram się na fakt, że mogę wybrać swój nastrój
BOK OKA: Uwalniam się od tych myśli, bo to są tylko myśli
POD OKIEM: Spodziewam się, że dzisiaj stanie się coś przyjemnego, co mnie zaskoczy, a o czym jeszcze nie wiem
POD NOSEM: Wybieram, że chcę dziś zwrócić uwagę na coś małego, ale nowego
BRODA: To ja decyduję o moim nastroju
OBOJCZYK: Oczekuję, że dzień minie mi w miłym nastroju
POD PACHĄ: Jestem wdzięczna za to, że mam wybór, że mogę myśleć i odczuwać
GŁOWA: Jestem wdzięczna za moje życie i moich przyjaciół

Nie można skopiować